VIP Studies Entrance Cum Scholarship Test 2017 Result
SR NO NAME
1 ANUJ KUMAR
2 ANURAG SINGH
3 SHUBHAM KUMAR
4 ARUN KOTWAL
5 ARJUN KUMAR
6 ANJALI
7 NAGMIKA
8 ARCHIT SAMBYAL
9 KOMAL
10 ROSHAN LAL
11 SHIVANI
12 SANDEEP SHARMA
13 YOGESH KUMAR
14 JATIN
15 Akshay Mehra
16 SUSHMITA
17 SIMRANJEET KOUR
18 RAVEENA
19 SHIVAM
20 NIPUN CHAND
21 NISHA RANI
22 PRIYA
23 MANJEET SINGH
24 KAJAL DOGRA
25 MANDEEP SINGH
26 PARVESH KUMAR
27 PRIYA THAKUR
28 DEEPAK KUMAR
29 VISHAL THAKUR
30 SHUBHAM KUMAR
31 VIKAS KUMAR
32 RAMAN KUMAR
33 ROBIN CHAKO
34 AGAM
35 KAVITA DEVIResult of Dec 2017 Exam
First Sem

SR NO   NAME                              F.NAME                                       Marks
1.            SUSHMITA                     BISHNU THAPA   
                      
2.            NAGMIKA                    BAHADUR GURUNG


Third Sem
SR NO    NAME                           FATHER NAME                            Marks
1.             VIJAY BHATT             BC BHATT                                    150
2.             ARCHIT SAMBYAL     RAJESH SINGH                         148
3.             KOMAL                        ROSHAN LAL                              138
4.            DIVYA KUMARI           PUSHPINDER SINGH                149
Result of Dec 2017 Exam
FIRST SEM

SR NO    NAME                              F.NAME                                       Marks
1.            RAVEENA                       JAGDISH                                     136
2.            NISHA RANI                   BISHAN DASS                            139
3.            SHIVAM KUMAR           PARKASH                                    118
4.            SHIVANI                          ASHOK KUMAR                         140SECOND SEM
SR NO    NAME                           FATHER NAME                            Marks
1.             VIJAY BHATT             BC BHATT                                    150
2.             ARCHIT SAMBYAL     RAJESH SINGH                         148
3.             KOMAL                        ROSHAN LAL                              138
4.            DIVYA KUMARI           PUSHPINDER SINGH                149